Stara Kamienica

uż od IX wieku na miejscu obecnych ruin zamku istniały budowle obronne ziemne i drewniane. W 1241 roku książę legnicki Bolesław Rogatka rozbudował istniejącą budowlę i osadził na niej kasztelana Sibotho.
   W czasie wojen husyckich zamek został zniszczony i ponownie odbudowany w XV wieku. W 1562 roku przebudowano budowlę w stylu renesansowym.
   Pożar jaki ogarnął zamek w 1616 roku zniszczył go prawie całkowicie lecz właściciel Johann Ulrich von Schaffgotsch postanowił go odbudować. Trwało to do 1630 roku.
  W 1634 roku zamek jak i całość majątku rodziny von Schaffgotsch zostaje skonfiskowana przez cesarza Ferdynanda II i sprzedana węgierskiemu generałowi. Później właścicielami są hrabia von Zierotin i kupiec Smith.
   1758 rok to koniec istnienia zamku. Pożar wsi niszczy także warownię, która nie odbudowana  przetrwała do naszych czasów w resztkach czworobocznej wieży.