Janowice Wielkie
Sokolec

1207 roku książę Henryk Brodaty wzniósł na miejscu wcześniejszego grodu murowany zamek obronny. Jednym z książąt, do których należała budowla był m. in. Bolko II Mały.
Po śmierci Bolka II, jego żona Agnieszka darowuje zamek w lenno rycerzowi ze swojego dworu Clericusowi Bolcze (1369 rok). Od tego czasu zamek pozostaje w rękach prywatnych. Należy między innymi do Henryka Czirna, Hansa z Czirnej czy Opitza von Czirn.
    Wojny husyckie przynoszą zniszczenie zamku lecz i później jego ruiny były siedzibą rycerzy rozbójników. Wzmianka o całkowitej jego ruinie pochodzi z roku 1668.
    Zamek nie był dużą budowlą. Jego wymiary to około 20 x 30 m. Do stojącej od południa skały dobudowany został budynek mieszkalny a po przeciwnej stronie drugi. Między nimi była brama wjazdowa. Pozostałe trzy boki ochraniane były murem kamiennym.
     Dzisiaj możemy oglądać tylko fragmenty tej budowli.