Sobótka Górka

1121 roku dla przybyłego zakonu Augustianów postawiona została kaplica przez Piotra Własta. W późniejszym okresie dostawiona do niej została część mieszkalna. Po sekularyzacji zakonu przechodzi zamek w ręce  prywatne rodziny von Luttwitz.
  W latach 1885 - 1886 został przebudowany na neorenesansową rezydencję.
  Obecnie obok kaplicy zachowane zostały fragmenty murów oraz wieża ze średniowiecznej budowli.