Sławięcice

amek zbudowano na wcześniejszym grodzisku, które strzegło szlaku handlowego i przeprawy przez rzekę Kłodnicę. Powstał za panowania Władysława II Opolczyka i w późniejszych latach często gościł książąt opolskich. Ich pobyt na zamku podnosił znaczenie miejscowości, której prawa miejskie zabrane zostały w 1260 roku przez Władysława II Opolczyka. Sławięcice jako miasto stanowiły konkurencję dla pobliskiego Ujazdu, miejscowości biskupów wrocławskich , którzy wymogli odebranie Sławięcicom praw miejskich.
   Do 1532 roku zamek był w posiadaniu książąt opolskich a po śmierci ostatniego z nich często zmieniał właścicieli. W 1558 roku należał do rodziny Oppersdorfów a od 1604 do Jana von Zwole. Ponad siedemdziesiąt lat później jego właścicielką jest hrabina Anna Helena Henckel a w 1702 roku przechodzi w ręce hrabiego Jakuba H. Flemminga. Następnie należy do hrabiego Adolfa Magnusa von Hoyma aby od roku 1782 przejść w ręce rodziny Hohenlohe.
   W 1827 roku zamek strawił pożar a pozostałości po nim zostały rozebrane. Na miejscu zamku stanął trzypiętrowy, barokowy pałac z 45 pokojami mieszkalnymi, salą bankietową, tarasami. W miejscu wcześniejszej fosy utworzono staw.