Skała

urowany zamek zbudowany zostaje na początku XIV wieku przez książąt świdnickich na miejscu wcześniejszego założenia obronnego strzegącego szlaku handlowego z Bolesławca do Lwówka Śląskiego. 
  W 1348 roku właściciel warowni, książę Bolko II Mały darowuje ją rodowi rycerskiemu. Podczas wojen husyckich w 1428 roku zamek zostaje zdobyty i zniszczony przez wojska reformatorów. Nie został już odbudowany i dopiero w 1513 roku na fundamentach starej budowli powstaje nowy zamek w stylu renesansowym. Właścicielami budowli są możne rody niemieckie m. in. von Rechenberg, von Kopatsch, von Hohlstein, von Redern.
  W XVIII i XIX wieku przeprowadzane były remonty i modernizacje zamku zmieniające jego wygląd na pałacowy.
   W zamku miał swoją kwaterę główną Napoleon podczas swojej kampanii a później również Prusacy postanowili przez pewien czas w nim "zagościć".
   Po drugiej wojnie światowej niezamieszkały i nie remontowany zamek popadł w ruinę lecz mimo to jeszcze dzisiaj możemy zobaczyć pozostałości z dawnej świetności budowli. np. stiukowe barokowe plafony.