Siemisławice

amek zbudowany w 1445 roku w stylu gotyckim.
  Obecny - późnorenesansowy wybudowany został w 1609 przez Jerzego Czirne. Następnie zamek należał do księcia brzeskiego Christiana a w późniejszym okresie posiadał jeszcze kilku właścicieli, którzy także wnieśli swój wkład w obecny wygląd budowli.
   W drugiej połowie XIX wieku zamek został odnowiony przez swoich właścicieli.
  Zamek zbudowany jest na planie prostokąta, dwukondygnacyjny z dwuspadowym dachem i czworoboczną wieżą mieszczącą klatkę schodową. Na parterze znajdują się pomieszczenia ze sklepieniem ozdobionym okuciowym ornamentem. W wieży zachował się też dwuwejściowy portal renesansowy z 1609 r. oraz  sgraffitowa dekoracja na elewacji.