Siedlisko

amek murowany powstał w 1598 roku a jego budowniczym był Melchior Deckhard z Legnicy na polecenie Jerzego Schonaicha.
   Pożar jaki wybuchł na zamku w 1601 roku zniszczył budowlę. Jej odbudowę i rozbudowę przeprowadzili ówcześni właściciele zamku rodzina von Schonaich. Powstało skrzydło wschodnie, kaplica oraz budynek bramny od północy. Projektantem  był Walenty von Saebisch twórca umocnień Świdnicy i Wrocławia a pomagał mu Andrzej Hinderberg. Oni to zaprojektowali i zrealizowali nowe fortyfikacje z czterema bastionami a ich budowę zakończyli w 1618 roku.
  W połowie XVII wieku dobudowano skrzydło zachodnie. Istniejący budynek po stronie południowej rozbudowano. Powstał także mur kurtynowy z dwoma bastionami ziemnymi w narożach. Takie usytuowanie budowli utworzyło drugi dziedziniec, który został zamknięty budynkiem bramnym.
   Pod koniec drugiej wojny światowej na zamku znowu wybuchł pożar wzniecony przez żołnierzy radzieckich w kwietniu 1945 roku.
  Do dnia dzisiejszego zachowała się w dobrym stanie kaplica zamkowa i budynek bramny. Reszta zabudowań jest w stanie ruiny.
   Zamek od samego jego powstania aż do końca drugiej wojny był w rękach tej samej rodziny - von Schonaich.
 12 sierpnia 2003 roku zamek sprzedany został mieszkańcowi Nowej Soli za kwotę 257 tysięcy złotych. W 2007 roku zamek odkupił od niego Giulio Piantini, prezes firmy Arcobaleno.