Rysunek A. Dreschera z XIX wieku.

Miedzioryt J. M. Berningrotha. 

(Ľródło: wroclaw.hydral.com.pl)