Rokitnica

amienny zamek zbudowano prawdopodobnie w połowie XIII wieku na miejscu wcześniejszego grodu obronnego. Była to czworoboczna budowla z budynkami mieszkalnymi, kaplicą zamkową otoczona podwójnymi murami obronnymi. Przez pewien czas na zamku była komora celna a później dostał się on w ręce rozbójników, którzy tutaj urządzili sobie swoją siedzibę. Tacy sąsiedzi nigdzie nie byli pożądani więc wyprawa na nich zorganizowana przez mieszczan zakończyła się zdobyciem i zburzeniem zamku (1451 rok).
  Obecnie stoi tylko jedna ściana dawnej budowli.