Rogów Sobócki

amek zbudowany został w drugiej połowie XVI wieku prawdopodobnie na miejscu wcześniejszego dworu. Jego budowniczym był starosta Strzelina Fryderyk von Gellhorn. Było to dwuskrzydłowe założenie otoczone fosą z wodą.
  Podczas wojny trzydziestoletniej zamek został zniszczony lecz w niedługim czasie odbudowano i częściowo przebudowano obiekt.
   W 1860 roku rodzina hrabiów von Plickler, do której to należał w tym czasie zamek przeprowadziła kolejną rozbudowę a w 1913 roku przebudowano wnętrze zamku.
  Von Plicklerowie byli właścicielami zamku do końca drugiej wojny światowej.
  Po wojnie obiekt popadł w ruinę i zdewastowany został rozebrany w 1970 roku. Pozostał po nim tylko ślad w postaci pagórka z gruzu. Wraz z zamkiem rozebrano także część zabudowań gospodarczych oraz XIX wieczny pawilon ogrodowy.