Radziechów

amek zbudowany prawdopodobnie w XVI wieku z kamienia i otoczony fosą.
    Zachowało się kilka pomieszczeń nakrytych sklepieniami kolebkowymi, fragmenty murów. Całość zarośnięta jest krzakami i trawą.