Radłówka

amek z kamienia zbudowany został na początku XVI wieku przez Zygmunta Zedlitza na miejscu wcześniejszego założenia obronnego. Trzy budynki mieszkalne tworzyły skrzydła zamku a z czwartej strony zamknięte były pojedynczym murem, w którym na utworzony w ten sposób dziedziniec prowadziła brama. Cała ta budowla otoczona była dodatkowo murami zewnętrznymi, wałem ziemnym i podwójną fosą. Całość miała kształt czworoboku.
  Podczas wojny trzydziestoletniej zamek został zniszczony. Nie odbudowywany popadał w ruinę.
  Do dzisiaj zostały fragmenty murów obronnych, fosy oraz fundamenty budynków mieszkalnych.