Prusice

ierwszy zamek zbudował książę wrocławski Henryk III Biały w drugiej połowie XIII wieku i przetrwał on około stu lat będąc własnością książąt opolskich.
  Zamek murowany zbudowany został  w XV wieku  i włączony był w obręb średniowiecznych murów obronnych miasta.
  W 1529 roku pożar zniszczył zamek, który przez ponad sto lat nie był odbudowywany.
   W 1672 roku Melchior von Hatzfeld odremontował stary zamek przebudowując go w barokowym stylu na swoją siedzibę.
    Ponownie zniszczony w 1806 roku podczas wojen napoleońskich zostaje opuszczony i popada w ruinę. Najdłużej zachowała się okrągła wieża lecz po drugiej wojnie światowej została rozebrana tak jak wcześniej rozebrane zostały zniszczone ruiny.
  Obecnie zachowały się tylko fragmenty murów i piwnic w odrestaurowanym w XIX i XX wieku budynku.