Podzamek

amek zbudowany w stylu renesansowym przez probostwo Augustianów z Kłodzka w XVI wieku. Sprzedany został w roku 1554 Henrykowi von Rengern.  Za jego bytności zamek został częściowo rozbudowany i przebudowany w stylu renesansowym. Następnie zamek należał do Hansa von Pannwitza und Mechitz auf Pogrell (od 1572 roku) a później, przez dwadzieścia siedem lat (od 1669 - 1696) włodarzyła na nich księżna Benigma Piccolini von Arragona.W późniejszym czasie budowla należała między innymi do rodziny von Magnis a od 1881 roku do rodziny von  Strachwitz.
  Przebudowa zamku w XIX wieku w stylu neogotyckim zatarła pierwotny jego wygląd. Pałac zbudowany jest w kształcie litery "L" a w jego skład wchodzi kaplica zajmująca dwie kondygnacje, część łącząca kaplicę z pałacem i pałac przebudowany z renesansowego dworu. 
  Obecnie zachowany jest bogaty  portal renesansowy projektu Jerzego Daniela (jego nazwisko widnieje nad drzwiami piwnicznymi) z kartuszem herbowym augustianów oraz fragmenty kamieniarki.. W salach na parterze znajdują się wczesnorenesansowe sklepienia.
   W pałacu mieści się dom pomocy społecznej. 
   Możemy oglądnąć kaplicę zamkową a także mauzoleum znajdujące się w parku.