Pieńsk

 amek zbudowany został w latach 1250 - 1252 przez rodzinę Penzig. Była to kamienna budowla otoczona wałem ziemnym i fosą z wodą a użytym kamieniem był piaskowiec. W połowie XIII wieku obok zamku wybudowany zostaje kościół oraz rozwija się tzw. osada służebna. Mury zamku były dość solidne i w niektórych miejscach ich wysokość dochodziła do 22 metrów.
Podczas wojen husyckich zamek nie został zdobyty lecz zniszczona została leżąca obok niego osada. Jej ludność zdążyła jednak ukryć się w zamku.
 1491 to zmiana właściciela zamku. Rodzina Penzig sprzedaje zamek a także dużą część swojego majątku a nabywcą zostaje rada miasta Zgorzelec. Ponieważ zamek nie był w najlepszym stanie i utrzymywanie go nie opłacało się miastu podjęto decyzję o jego zburzeniu. W 1514 roku król czeski Władysław Jagiellończyk wyraził na to zgodę i zamek został wysadzony w powietrze. Obecnie po zamku nie pozostał żaden ślad. Jest kilka hipotez gdzie mogła znajdować się ta budowla lecz konkretnego miejsca do tej pory nie ustalono.