Pielaszkowice

amek zbudowany został na przełomie XVI i XVII wieku z inicjatywy hrabiego Mulheima na miejscu średniowiecznego założenia. W XVIII wieku będąc własnością generała Johanna Wilhelma von Buddenbrocka został rozbudowany a w wieku XIX przebudowany za pobytu na nim rodziny von Nostitz.
  Podczas drugiej wojny światowej zniszczeniu uległa wieża zamku lecz budynki były zamieszkałe do lat sześćdziesiątych XX wieku. Później opuszczony pałac zaczął niszczeć i popadać w ruinę.
 Jest to trzykondygnacyjna budowla posiadająca pałac główny z wieżą a po bokach dwa niższe skrzydła. Wjazd na teren zamkowo - pałacowy prowadzi przez budynek bramny. Założenie bronione jest przez fosę.
 W pobliżu znajdują się stawy a także od strony północnej - park.