Olszyniec
amek zbudowany został w dolinie rzeki Bystrzycy, z końcem XIV i początkiem XV wieku. Była to rycerska, kamienna warownia. Nie jest dokładnie znane jego położenie. Wiadomo jednak, ze nie stał on długo gdyż podczas wojen husyckich /1419 - 1434/ został zniszczony i ślad po nim zaginął.