Olszanica
amek zbudowany został w XIV wieku. W jego murach znaleźli schronienie rycerze - rozbójnicy napadający na kupców i okoliczną ludność. Ich przywódcą był Krzysztof Sedlitz zwany Czarnym Krzysztofem. Niezadowoleni z takiego sąsiedztwa mieszkańcy Złotoryi a także górnicy połączyli swoje siły i pod dowództwem księcia legnickiego Fryderyka w 1512 roku zdobyli rozbójniczą siedzibę i następnie zrównali ją z ziemią aby nie służyła ponownie zbójcom. Natomiast schwytanego właściciela zamku Krzysztofa Sedlitza powieszono na rynku w Legnicy w 1513 roku.
 W chwili obecnej po zamku nie ma żadnego śladu.