Wałbrzych
zamek Nowy Dwór

ajprawdopodobniej budowniczym zamku był książę świdnicko - jaworski Bolko II Mały w połowie XIV wieku. Ponieważ pierwsza wzmianka o zamku pochodzi z 1364 roku a w tym czasie panował Bolko II jemu to przypisuje się wzniesienie gotyckiego zamku górnego.
    W wieku XV następuje przebudowa i  rozbudowa obiektu. Z tego to okresu pochodzi jego nazwa "Nowy Dwór".
    W latach 1402 - 1407 trwa dalsza rozbudowa a w celu lepszej obrony górnego zamku postawione zastaje północne skrzydło.
     XVI wiek to rozszerzenie zamku dolnego i postawienie renesansowych wież ( półcylindrycznej i tzw. dziobka). W drugiej połowie tegoż wieku zamek traci swój obronny charakter. Dotychczasowi właściciele opuszczają go a po trzynastu latach , u stóp zamkowej góry stawiają pałac.
  W 1581 roku na zamku wybucha pożar spowodowany uderzeniem pioruna.
    W czasie wojny trzydziestoletniej okazuje się jednak, że stary zamek może być jeszcze użyteczny. Następuje dobudowa dwóch bastei, których celem jest obrona wejścia.
   Druga połowa XVII wieku to schyłek warowni.
   Do dzisiaj zachowały się ślady gotyckie zamku górnego i renesansowe zamku dolnego. Lecz nie jest tego wiele . Szczątki murów z bastejami, resztki bramy, wykuta w skale fosa i fundamenty pomieszczeń mieszkalnych.