Nieszkowice

  amek gotycki zbudowany został w średniowieczu. Następnie był przebudowany w XVI - XVII wieku na renesansową rezydencję, odrestaurowany w XVIII wieku oraz remontowany w początku XX wieku.
  Zbudowany jest na planie podkowy z budynkami dwu- i trzykondygnacyjnymi nakrytymi mansardowym dachem. Całość otaczają wały ziemne i fosa.
  Wnętrza zamku są jedno- i dwutraktowe. Do dzisiaj zachowały się zabytkowe sklepienia sal na parterze oraz klatce schodowej, dekorowane stropy i kolebkowe sklepienia piwnic. Został także gotycki portal wraz z  renesansowymi obramowaniem okien.
   Nieopodal zamku znajduje się park ze starym drzewostanem oraz zabudowania folwarczne.
   Obiekt jest do kupienia i oczekuje na nowego właściciela.