Płonina
zamek Niesytno

udowę zamku pod koniec wieku XIII przypisuje się księciu świdnickiemu Bolkowi I Surowemu. Pierwsza pisana wzmianka o budowli pochodzi z roku 1432 i z niej dowiadujemy się, że właścicielem zamku był Hans Czyrna. Związany z ruchem husyckim udostępniał swój zamek jego zwolennikom. Liczne rozboje jakich dopuszczali się jego "goście" nie spodobały się mieszczanom świdnickim i zorganizowali zbrojną wyprawę na ich siedzibę. Zamek został zdobyty i częściowo zniszczony. Po upływie dwóch lat, Czyrna przy pomocy husytów odbija zamek i ponownie na nim panuje. Aby przypodobać się mieszczanom wydaje w ich ręce przywódcę husytów. W 1455 roku Czyrna zostaje zamordowany przez Guncela Świnkę a zamek zniszczony. Później właścicielem zamku jak i wsi Płonina zostaje Jakub Zedlitz, który w 1545 roku nieopodal zamku buduje, stojący do dziś pałac.
     Obecnie z zamku pozostała kamienna, ośmioboczna wieża i fragmenty murów obronnych.
W połowie 2012 roku ruszyła odbudowa zamku w Płoninie! Trwają prace przy odgruzowywaniu i rekonstrukcji budynku mieszkalnego na terenie zamku średniowiecznego. Do listopada 2012 roku odtworzono sklepienia oraz zrekonstruowano mury do pełnej wysokości w budynku mieszkalnym będącym częścią średniowiecznej warowni. Do zakończenia tego etapu pozostało wykonanie zadaszenia i prace wykończeniowe we wnętrzu. W kolejnym etapie planowane jest odgruzowanie wieży obronnej oraz stopniowa jej rekonstrukcja, odgruzowano także część pomieszczeń renesansowego pałacu na podzamczu.W początku 2013 roku zamek otrzymał dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wysokości 250 000 złotych. Pieniądze przeznaczone będą na prace konserwatorskie, zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku, stabilizację konstrukcyjną budynków zamkowych - II etap.
Zdjęcia z postępu w pracach zobaczyć można na stronie http://niesytno.pl