Polanica Zdrój
na Szczytniku

amek na Szczytniku w Górach Stołowych jest budowl± młod±. Zbudowany został dla Leopolda von Hochberga w latach 1832 - 1838 zgodnie z panuj±ca wówczas mod± na romantyczne zamki i pałace.
    Powstał w miejscu dawnego fortu, który to został zburzony na polecenie samego cesarza Francji - Napoleona w 1807 roku. Zamek w niezmienionym stanie przetrwał do dnia dzisiejszego i jest obecnie siedzib± pomocy społecznej dla dzieci.