M¶ciszów
amek wybudowany został w XVI wieku. W 1796 roku ówczesny wła¶ciciel postanowił przebudować obiekt.
 Wiek XIX to dalsza jego modernizacja.
  Podczas drugiej wojny ¶wiatowej zamek został zniszczony i do dzisiaj pozostało z niego niewiele. Jest to gotycki, kamienny portal oraz fragmenty murów obronnych.