Modła 

amek zbudowany został w latach 1564 - 1567 przez Mikołaja Birbana. W roku 1769 właścicielami zamku jest rodzina Rittbergów. W tym to czasie prowadzone są prace nad rozbudową oraz przebudową wcześniejszego założenia.  W 1869 roku następne prace adaptacyjne i modernizacyjne ówczesnych właścicieli. 
  Koniec drugiej wojny światowej to także kres zamku, który zostaje zniszczony i do dzisiaj pozostaje w ruinie.
  Budowla założona była na planie prostokąta. W jej skład wchodziły trzy- i czterokondygnacyjne budynki mieszkalne z okrągłymi wieżyczkami w narożach.