Mirosławiczki
istnieniu zamku w tej miejscowości możemy dowiedzieć się z dokumentu z 1411 roku. W tym to czasie ziemie wraz z zamkiem należały do braci Opetza i  Heinemmana von Rosenthal. W późniejszych wiekach dość często dochodziło do zmiany właścicieli. W XIX wieku ówczesny jego właściciel zdecydował się na postawienie nieopodal pałacu a stary zamek został opuszczony. Ostatecznie pożar jaki miał miejsce w 1889 roku zniszczył budowlę a to co z niego zostało zmieniono na spichlerz.