Miedzianka
amek zbudowany został w 1353 roku przez księcia świdnickiego Bolka II. Ponieważ w miejscowości tej już od dłuższego czasu wydobywano miedź i z każdym rokiem przybywało sztolni więc zamek służył także do obrony tychże kopalń. 

  W 1370 roku ziemie te zostały kupione przez Bolcza. Podczas wojen husyckich warownia zostaje zdobyta i zniszczona a ma to miejsce w 1428 roku.
  Po blisko stu latach (w 1518 roku) został zbudowany w stylu renesansowym drugi zamek prawdopodobnie w miejscu gdzie stała wcześniejsza budowla. W tym czasie miejscowość i kopalnie należały do człowieka zajmującego się górnictwem i hutnictwem o nazwisku Diepold. Następnym właścicielem ziemi i zamku od 1538 roku był Justus Decjusz sekretarz króla Zygmunta Starego. 

  Podczas wojny trzydziestoletniej miasto zostało zniszczone i spalone. Miało to miejsce w 1637 roku. Pożar zniszczył także zabudowania zamkowe lecz zostały one ponownie odbudowane.
  W 1819 roku zamek został przebudowany i w miejscu obronnego założenia stanął dom mieszkalny.