Lubin

amek należący do księcia żagańskiego Konrada II powstał z końcem XIII wieku. Pierwotnie była to jedynie kamienna wieża mieszkalna założona na planie prostokąta. Zniszczona została w XIV wieku a na tym miejscu książę Ludwik I postawił nową budowlę. Tym razem była to warownia otoczona murem, do której wjazd prowadził przez tzw. budynek bramny a wewnątrz znajdowała się wolnostojąca wieża. Natomiast kaplica wybudowana w 1349 roku znajdowała się na zewnątrz murów lecz przylegała do nich oraz łączyła się z budynkiem bramnym. Zamek był siedzibą księcia do 1358 roku.
   Podczas wojny trzydziestoletniej budowla uległa zniszczeniu i nie była już odbudowana. Jedynie kaplica została powiększona o nowe prezbiterium i odnowiona w stylu barokowym.
    W XVIII wieku rozebrano stojące resztki wieży i po zamku pozostała tylko kaplica, w której umieszczono, z początkiem XX wieku bibliotekę diecezjalną. Spalona podczas drugiej wojny światowej została po niej odbudowana i obecnie mieści się w niej galeria zamkowa. Najcenniejszą pozostałością dawnej kaplicy jest tympanon nad portalem północnym z 1349 roku.