Lipa

amek na skalistym wzgórzu w XIII wieku wybudował zakon Templariuszy. Była to budowla na nieregularnym planie z kwadratową wieżą. Po rozwiązaniu zakonu właścicielami zamku została rodzina von Zedlitz, która to w XVI wieku przebudowała dawną budowlę.
   Później ziemie i zamek należały do rodzin von Reibnitz i von Niptsch. Podczas ich panowania zamek stracił swoje obronne znaczenie i zaczął podupadać.
   Początek XIX wieku i nowy właściciel Fischer umieszcza na zamku magazyny zbożowe a w 1821 roku częściowo rozbiera budowlę.
   Następny właściciel hrabia Rudolph Stillfri - Rattonitz dokonuje gruntownej przebudowy nadając jej gotycki wygląd / 1836 r./.
   Podczas drugiej wojny światowej zamek uległ zniszczeniom a nie zabezpieczona budowla popadała w ruinę.
    Obecnie jest to własność prywatna lecz jej właściciel mieszkający w Szwajcarii niezbyt jest nią zainteresowany. W 1999 roku nad budynkiem mieszkalnym zawalił się dach.