Lewin Kłodzki

urowany zamek zbudowany został na miejscu XI -wiecznego grodu obronnego. Podczas wojen husyckich w 1428 roku budowla została zdobyta i zniszczona. W późniejszym czasie nie została jednak odbudowana i jej ciągle malejące pozostałości można było jeszcze podziwiać w 1905 roku. Wtedy to budowana była linia kolejowa do uzdrowiskowej miejscowości Kudowa Zdrój. Jej trasa przebiegała przez zrujnowaną dawną warownię i postanowiono ją rozebrać. I tak w początku XX wieku zniknął jeszcze jeden średniowieczny zabytek. Obecnie nie ma żadnego śladu po tym zamku.