Leśnica

  amek murowany zbudowano w 1420 roku na miejscu grodu z czasów Henryka Brodatego. Jego budowniczym był Michael Banke. Powstały wtedy dwa murowane budynki  a między nimi był dziedziniec. Całość otaczała fosa.
  Dwukrotnie w czasie wojen husyckich został zniszczony / 1428, 1459 r./. W pierwszej połowie XVI wieku /1520 rok/ został rozbudowany w stylu renesansowym. Właścicielami zamku od 1494 roku była rodzina von Hornig.
  Heinrich von Hornig w 1610 roku ufortyfikował zamek murem z bastejami oraz fosą. Wojna trzydziestoletnia to zniszczenie budowli przez pożar /1633 rok/. Od 1651 roku zamek należał do rodziny  von Forno. W latach 1735 - 1740 został całkowicie przebudowany na barokowy pałac według projektu Krzysztofa Hacknera. Właścicielami zamku był w tym okresie zakon krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą. W dwanaście lat później dobudowano skrzydło zachodnie, zmieniono wystrój i wyposażenie wnętrz.
  Obecnie zamek to trójkondygnacyjna budowla na planie czworoboku, w narożach półokrągłe wieżyczki oraz wysoki mansardowy dach. Nad wejściem herb rodziny Velthheim - Lottum.
  W 1953 roku pożar niszczy zabudowania lecz zamek zostaje odbudowany w latach 1959 - 1963 .
   Dzisiaj jest on siedzibą Domu Kultury a także biblioteki.