Leśna

amek, wzniesiony na skalistym wzgórzu, zbudowany został w XIV wieku przez księcia jaworskiego na miejscu istniejącego wcześniej grodu obronnego. 
  Dzisiaj pozostały tylko fragmenty umocnień ziemnych i fundamenty założeń średniowiecznych zarosłe trawą i krzakami.