Kromolin

amek zbudowany został z końcem XIV wieku. Prawie dwieście lat później starą warownię przebudowano na pałac a pomysłodawcą tego przedsięwzięcia był Hans von Zedlitz. Gdy pałac należy do hrabiego Johanna Christopha von Churschwandta następuje jego dalsza przebudowa i podniesienie obronności założenia. Miało to miejsce w 1725 roku.
  W XVIII wieku była to już dwukondygnacyjna , trzyskrzydłowa budowla z wieżą pamiętającą XVI wiek. Budynki mieszkalne, zdobione sgrafittem przykrywał mansardowy dach a wieżę - barokowy hełm. W środku założenia znajdował się dziedziniec z krużgankami utworzony przez zamknięcie skrzydeł pałacu murem obronnym, kurtynowym, w którym to znajdowała się ozdobna brama wjazdowa. Całość otoczona była wałem ziemnym i fosą z wodą a wjazd prowadził przez kamienny most.
  Po drugiej wojnie światowej pałac uległ zniszczeniu i ostatecznie jego pozostałości zostały rozebrane w 1976 roku. Pozostał natomiast park krajobrazowy założony w XVI wieku i pielęgnowany do wieku XIX, fosa i wały.
   Właścicielami posiadłości byli między innymi : rodzina von Zedlitz, Kupperwolf (1777 - 1784), baron von Luttwitz, von Schultz a ostatni właściciele to rodzina von Jordanów.