Krobielowice

amek zbudowany został w latach 1596 - 1613 przez opata klasztoru premonstratenesów Jerzego Scultetusa. W miejscu tym wcześniej stał średniowieczny dwór obronny. Początkowo budowla składała się z jednego murowanego budynku / obecnie jest to skrzydło północne/ ale w latach 1699 - 1704 za rządów opata Karola Kellera rozbudowano zamek. Zbudowano wtedy trzy nowe skrzydła w stylu barokowym a w środku budowli powstał dziedziniec wykończony arkadami.
   W 1814 roku król pruski Fryderyk Wilhelm III darowuje zamek feldmarszałkowi Gebhardowi Leberchtowi von Blucherowi za zwycięstwo w 1813 roku nad Napoleonem. Nowy właściciel nie wnosi większych zmian do wyglądu budowli. Został tylko rozebrany budynek bramny, który znajdował się we wschodniej części założenia.
   W 1878 roku przebudowano zamek - pałac w stylu neogotyckim. Dobudowano w narożach trzy wieże zakończone szpiczastymi hełmami, postawiono wieżę bramną i umieszczono w niej renesansowy portal z XVI wieku oraz dobudowano taras od strony zachodniej.
   W latach 1938 - 1939 podczas konserwacji obiektu rozebrano północną wieżę postawioną sześćdziesiąt lat wcześniej.
   Po wojnie pałac służył jako mieszkanie dla pracowników PGR-u. Stopniowo opuszczany popadał w ruinę.
   W piwnicach skrzydła północnego zachowały się pozostałości średniowiecznej budowli. Zabytkowy wystrój wnętrz został całkowicie zniszczony w okresie powojennym. Pozostały tylko kominki w sieni i holu oraz portal główny z herbem premonstratensów i drugi w niszy ściany skrzydła południowego.
   W 1991 roku pałac został wyremontowany.