Kąty Wrocławskie
amek zbudowano w końcu XIII wieku z polecenia księcia Bolka I Surowego na bagnistym terenie. Był zamkiem pełniącym straż na przeprawie przez rzekę Bystrzycę. W 1475 roku został zniszczony a następnie odbudowany. Był w posiadaniu między innymi Czechów a także należał do kapituły wrocławskiej. Pożar, który wybuchł w 1624 roku zniszczył wiele budowli w mieście w tym także zamek. Rozebrany został w 1829 roku. Pozostały tylko fragmenty wałów ziemnych znajdujące się w parku miejskim.