Karpniki

d 1369 roku rozpoczyna się w miarę pewna historia zamku w Karpnikach. Wtedy to w dokumencie wymieniony jest  niejaki Clericius Bolcze jako jego właściciel. Patrząc na późniejsze dzieje budowli możemy powiedzieć, że zamek zmieniał właścicieli jak przysłowiowe rękawiczki.
Oto ich lista:
 • Cunce von Predel
 • Cunce Beeler von Rychenbach
 • Hans Schoff-Gotsch
 • Kacper Schoff-Gotsch  -  1475 r
 • Adam Schoff-Gotsch
 • Melchior Friedrich von Kanitz und Talewitz  - 1580 r.
 • Christoph Friedrich von Kanitz und Talewitz
 • Lucrettia von Kanitz und Talewitz
 • Reimar Friedrich von Winterfeld
 • Elizabeth Christiane Schonaich Carolath Beuthen
 • Anna Elizabeth  - przyrodnia siostra Elizabeth
 • Balthazar Leopold von Hayn  - 1679 r.
 • Philip Antoni von Hayn
 • Franz Wilhelm von Schaffgotsch  - 1725 r.
 • SkarbPpaństwa  - 1774 r.
 • klasztor Cystersów w Krzeszowie  - 1777 r.
 • Friedrich Wilhelm von Reden auf Hameln und Benningsen - 1784 r.
 • Karol Georg Heinrich von Hoym - 1787 r.
 • Kaspar Konrad von Zedlitz  - 1789 r.
 • Wilhelm von Hochenzoller  - 1822 r.
 • Ludwig von Hessen und bei Rhein
   Nie muszę chyba dodawać, że prawie przy każdym nazwisku są tytuły hrabia, baron, książę.
     Początkowo budowla składała się z wieży i dwóch budynków otoczonych  fosą a ich połączenie murami utworzyło dziedziniec wewnętrzny.
   W XVI wieku jak większość zamków tak i ten przebudowany zostaje w stylu renesansowym. Dobudowane zostało nowe skrzydło, przebudowano wnętrza, odnowiono wieżę a całość otoczono murami.
   Wiek XIX to ponowna przebudowa zamku tym razem w stylu neogotyku angielskiego. Założono ogrody, postawiono kilka budowli np. cieplarnię.
   Obecnie zamek jest także własnością prywatną.