Kamienna Góra
Stróża
latach 1285 - 95 w miejscu wcześniejszego grodu powstał zamek zwany Stróżą. Zbudowany został przez księcia Bolka II Małego i był warownią strzegącą szlaku handlowego z Czech do Polski.. Rozwijająca się przy nim osada dała początek miastu. Zamek ten został zniszczony podczas wojen husyckich w 1426 roku i nie został ponownie już odbudowany. Obecnie brak śladu po zamku.