Jelenia Góra

amek zbudowano przed 1291 rokiem na wysokiej gorze z polecenia księcia ¶widnicko-jaworskiego Bolka I Surowego.
   Po ¶mierci Bolka II Małego, wnuka Bolka I przeszedł w ręce czeskie i oddany został rodom rycerskim. Zdobyty przez wojska husyckie 1428 roku a w 1430 zniszczony został przez mieszczan. Zachowały się niewielkie fragmenty murów i wałów ziemnych na zachodnim stoku wzgórza.