Ludowe
zamek Homole

amek stoi na szczycie góry Gomola, na miejscu wcześniejszego grodu. Zbudowany na przełomie wieków XIII i XIV był strażnicą strzegącą szlaku handlowego wiodącego z Czech przez wąską przełęcz zwaną "Polskimi Wrotami". Należał wówczas do rodziny Panowiców posiadających w tym okresie znaczną część ziem w Kotlinie Kłodzkiej.
  W 1366 roku po raz pierwszy wymieniana jest nazwa zamku a nazywał się wtedy - Landfrede.
    W 1428 roku właścicielem zamku i okolic jest Mikulesz Trczka, który sprzyjał radykalnemu odłamowi husytów - taborytom. Ci mają na zamku swoją siedzibę i bazę wypadową. Dobra Trczki są zapleczem aprowizacyjnym więc oszczędzono im zniszczeń. Pięć lat później husyci  zostają z niego wyparci przez wojska mieszczan. W następnych latach zamek zmieniał właścicieli /Hinca Kruszina, Kauffung, hr. Hardegg, cesarz Ferdynand I/ aż do roku 1560 od tego czasu popada w ruinę.
     Zamek składał się z osobno stojącej wieży wysokiej na ok. 30 m a grubość jej murów dochodziła do 3 m. Całość otoczona była  kamiennymi murami. i właśnie pozostałości tych budowli możemy dzisiaj oglądać.