Grodzisko k/Rościszowa
  1993 roku odkryto na tym wzniesieniu założenie obronne. Trwające prace archeologiczne pozwoliły ustalić, że budowla jaka została odkopana to późnośredniowieczny zamek.
   Zamek zbudowany został na planie trzech okręgów z czego główny z nich znajdował się na szczycie wzniesienia i został określony przez badaczy zamkiem górnym. Dwa pozostałe okręgi to podzamcza południowe i północne.
  Zamek górny założony został na planie trapezu a w jego skład wchodził budynek mieszkalny o wymiarach 7 x 14 metrów, kryty dachówką, z piwnicą wykutą w skale, dziedziniec otoczony murem obronnym oraz położony po przeciwnej stronie budynek bramny wystający ponad mury obwodowe. Cała budowla zbudowana została z kamienia a jako spoiwa użyto zaprawy glinianej.
   Warownia otoczona była także podwójną linią wałów między, którymi znajdowała się wykuta w skale fosa. Wały zrobione były z drewna, kamienia i gliny a ich grubość dochodziła do 10 metrów.
   Ponieważ badania nie objęły jeszcze całego zamku górnego i podzamcza trudno na razie powiedzieć jakie budowle i gdzie umieszczone znajdowały się w tym obiekcie. Przypuszcza się, że może zostaną jeszcze odkryte pozostałości wieży obronnej, kaplicy zamkowej a także budynków gospodarczych czy mieszkalnych służby.
   Podczas prac wydobyto z ziemi około 10 000 przedmiotów poczynając od glinianych naczyń, żelaznych gwoździ, kluczy, sierpów, ozdób kobiecych na pionkach do gier kończąc.
   Na razie nie wiadomo kto był budowniczym ani właścicielem zamku. Kiedy i dlaczego został opuszczony bądź zniszczony. Nie zachowały się żadne dokumenty piszące o tej budowli.
  Można snuć przypuszczenia, że zamek należał do książąt śląskich i był jednym z ogniw strzegącym granicy księstwa z Czechami i drogi handlowej przez pobliską Przełęcz Walimską.
  Może dalsze prace wykopaliskowe pozwolą znaleźć odpowiedzi na szereg pytań?