Góra

amek zbudowano pod koniec XIV wieku lub na początku XV.
   Była to murowana, czworoboczna budowla kryta dwuspadowym dachem, która w swoich narożach posiadała okrągłe baszty. Należały także do niej zabudowania gospodarcze jak stajnie i szopy, zbrojownia i młyn.
  Przetrwała burze dziejów w niewiele zmienionym kształcie i dopiero wiek XIX przyniósł jej zmianę. Zamek zamieniono na więzienie a co za tym idzie musiano przebudować jego wnętrze adoptując je do nowych planów. Cały dotychczasowy wystrój i klimat uległ całkowitemu zniszczeniu. 
  Zachowała się do dzisiaj kwadratowa wieża oraz gotyckie fragmenty fasad.