Głogówek

amek w Głogówku wybudował w 1250 roku książę opolski Władysław I. Rozbudowany został przez księcia Bolesława II Opolczyka. W kolejnych wiekach zamek należał do książąt opolskich i niemodlińskich a także władali nim brandenburczycy, Węgrzy i Habsburgowie. W 1533 roku nowymi właścicielami została rodzina Zedlitzów. Niepełna trzydzieści lat byli oni w posiadaniu warowni. W 1562 roku zamek ma nowego właściciela a jest nim rodzina Oppersdorffów i w ich rękach pozostaje do 1945 roku.
   Oni to przebudowali starą warownię na renesansową rezydencję. Składała się ona z trzech skrzydeł postawionych w kształcie litery "U". Postawiono narożne, cylindryczne baszty, wieżę więzienną obok zamku a w 1606 roku rozpoczęto dalszą rozbudowę budując w miejscu dawnego podzamcza nowe skrzydła. Tę budowlę nazwano zamkiem dolnym w odróżnieniu od wcześniejszego założenia zwanego teraz zamkiem górnym.
 W latach 1618 - 1647 zbudowano kaplicę zamkową oraz krużganki w zamku dolnym.
   W późniejszych latach zamek przebudowywany był jeszcze w stylu barokowym /1730 rok/ i neogotyckim / 2 połowa XIX wieku/.
   Obecnie tylko jedno skrzydło zamku wykorzystane jest przez Muzeum Regionalne natomiast pozostała część popada powoli w ruinę.