Głębocko
urowany zamek zbudowany został z początkiem XIV wieku przez książąt brzeskich. Wcześniej na tym miejscu był gród obronny strzegący przeprawy przez bród na rzece Nysie Kłodzkiej. Podczas wojen husyckich zamek został częściowo zniszczony przez wojska zwolenników reform Jana Husa (1430 rok). Został jednak odbudowany lecz następne walki, tym razem Macieja Korwina o koronę czeską przynoszą zniszczenie warowni (1473 lub 1474 rok). Ruiny przetrwały do XVIII wieku kiedy to postanowiono wykorzystać  pozostałości cegieł i kamienia do budowy pałacu w pobliskich Kopicach. Jeszcze w XIX wieku można było zobaczyć  resztki murów i fundamentów średniowiecznego zamku lecz do dnia dzisiejszego nie pozostał po nim żaden ślad.