Dziewin

amek zbudowany został w pierwszej połowie XIII wieku i należał do książąt legnickich. W 1287 roku kupuje go rycerz Otto von Zedlitz i w rękach tejże rodziny pozostaje aż do 1508 roku kiedy to odkupiła go rodzina Kanitzów. Przystąpili oni do przebudowy istniejącego zamku nadając mu renesansowy wygląd.
   Nowy właściciel Mutschelnitz w 1700 roku rozbudowuje zamek stawiając nowy budynek mieszkalny od wschodniej strony.
   Od 1721 roku zamek jest w rękach rodziny von Schweinitz und Krain i pozostaje do roku 1945. W międzyczasie w latach 1860 - 1889 znowu prowadzone są prace modernizacyjne.
   Podczas drugiej wojny światowej zamek ulega zniszczeniu.
   Zamek zbudowany z kamienia i cegły /renesansowa część/. Późniejsze dobudowy w XVII i XVIII wieku sprawiły, że budowla tworzy rzut w kształcie litery "U". Budynki dwu- i trzy kondygnacyjne nakryte są dachem wielospadowym.
   W ruinach dobrze zachowały się elementy  architektoniczne z okresu renesansu i baroku.
  Obok zamku /pałacu/ park krajobrazowy o powierzchni 2,5 hektara otoczony murem z bramą i żywopłotem a także zabudowania folwarczne.
  Obiekt czeka na nowego właściciela.