Domanice

ad rzeką Bystrzycą w XIII  wieku zbudowano rycerski zamek, którego zadaniem było strzec przeprawy przez bród. W późniejszych wiekach /XV, XVI/ jego wygląd ulegał zmianie. Na początku była to budowla gotycka, następnie renesansowy dwór aż w XIX wieku zamienił się w pałac.
     Jest to czworoboczny budynek mieszkalny z wieżą otoczony starym parkiem. Zachowały się także XIX-to wieczne /1821 r./ zabudowania gospodarcze jak stajnie, kuchnia oraz oficyna mieszkalna i pawilon ogrodowy.
     Cały ten kompleks należy obecnie do Stowarzyszenia Artystów Scen Polskich.