Sucha
zamek zw. Czocha

amek wybudowany został w drugiej połowie XIII wieku przez króla czeskiego Wacława II. W 1264 roku zamkiem zarządzał Hinko von Lesna.
   W 1315 roku zamek jest w rękach księcia piastowskiego Henryka II Jaworskiego, który ożeniony z córką Wacława II Agnieszką otrzymuje zamek jako wiano. W 1346 roku książę świdnicki  Bolko II przejmuje księstwo jaworskie wraz z zamkiem. Po śmierci jego /1368/ a później jego żony Agnieszki /1392/ całe księstwo świdnicko - jaworskie przechodzi pod panowanie królów czeskich.
    XVI wiek to przebudowa zamku w stylu renesansowym dokonana przez Johanna von Nostitz. Do istniejącego trójkondygnacyjnego budynku i masywnej wieży dobudowano nowy budynek.
   Okres wojny trzydziestoletniej to wzmocnienie zamku. Efektem tego jest bezskuteczne jego obleganie przez Szwedów w 1640 roku. Rok 1700  i XVIII wiek dla zamku zaczął się zmianą właściciela, którym teraz jest Johan Hartwig von Uechtritz. W 1793 roku wybucha pożar i niszczy cały zamek z wyjątkiem kaplicy. Przez pięć lat trwała jego odbudowa. Między innymi  podwyższono wieżę, zmieniono dach na barokowy, czterospadowy.
   To co możemy dzisiaj podziwiać to efekt pracy profesora Bodo Ebhardta  z lat 1909 -1914, który na zlecenie ówczesnego właściciela Ernesta von Gutschowa dokonał jego rekonstrukcji.  Wzorem była rycina z 1703 roku.
    Po II wojnie zamek przejęło wojsko urządzając tam ośrodek wypoczynkowy.
   W zamku kręcono również filmy np. "Gdzie jest generał" komedia polska z 1964 roku czy nie tak dawno "Wiedźmina" a w 2007 roku "Tajemnicę twierdzy szyfrów".