Czerna

amek wybudowany został z inicjatywy Wolfganga von Glaubitza w roku 1558 a jego projektantem był architekt Jan Lindner. Zachowała się tablica z napisem " 1558 montagii nach pfingsten hat Wolf Glaubitz den baw augefangen".
   Późniejsi właściciele zamku to: Rachenberg, rodzina von Stosch, książęta von Schonaich, zu Lynar, rodzina Orville, zu Puckler, baronowie Buddenbrook i ostatni jego posiadacz sprzed 1945 roku to von Fritzsche.
   W XVIII wieku zamek został przebudowany a w XIX wieku powiększony.
    Jest to trzypiętrowa budowla powstała na planie prostokąta z wieżyczką od strony południowej i dostawionym w 1725 roku dwukondygnacyjnym skrzydłem wschodnim. Całość przykryta dwuspadowym dachem. Poszczególne kondygnacje dzielone są na zewnętrznej elewacji gzymsami. Wewnątrz w piwnicach i na parterze zachowały się sklepienia sieciowe. Na południowym, bogato zdobionym  portalu wykuty jest herb dawnych właścicieli. Całość otacza założony w XIX wieku park krajobrazowy, który w chwili zakładania miał 5,5 hektara powierzchni.
   Obecnie w zamku znajduje się muzeum.