Cieszków
amek zbudowany został w 1280 roku prawdopodobnie przez księcia głogowskiego Henryka I. W późniejszym czasie wieś była własnością biskupów wrocławskich oraz księcia oleśnickiego Konrada I.
  W 1695 roku przebudowano dotychczasową budowlę na barokową rezydencję a inicjatorem tego był hrabia Wilhelm II Maltzan. Po jego śmierci, żona Renata von Nowack powtórnie wychodzi za mąż za hrabiego Erazma Ulryka von Geist und Hagena. Zostaje on właścicielem pałacu a po nim władają nim Wilhelm von Strattman, Henryk von Flemming a od 1745 roku Katarzyna Ludwika z domu Sapieha. Dalszymi właścicielami są hrabia von Sadretzky a potem rodzina von Zedlitz, baron von Teichmann, Schreiberowie. W 1910 roku pałac kupuje hrabia Aleksandrin von Puckler und Blankensee i w jego posiadaniu zostaje do 1945 roku. W tym to roku wojska radzieckie palą pałac i w późniejszym okresie jego ruiny zostają rozebrane.
  Do dzisiaj pozostał most, altana ogrodowa, budynek przypałacowy, fosa i park. Dawna brama wejściowa z 1822 roku wykorzystana została jako fasada nowego domu.
   Pałac zbudowany był na planie prostokąta z wewnętrznym dziedzińcem, trzykondygnacyjny nakryty mansardowym dachem. Posiadał liczne sale i pokoje a także teatr. Całość otoczona była starą fosą pozostałą z poprzedniego założenia, ogrodami, parkiem, w którym znajdował się staw z usypaną wyspą.