Ciepłowody

urowany zamek wybudowany został w XIII wieku przez rycerza śląskiego imieniem Mikołaj. Na początku była to tylko czterokondygnacyjna wieża mieszkalna otoczona murem obronnym i fosą.
   Przez pewien czas zamkiem rządził Jerzy Reibnitz a ponieważ nie stronił od napadów i rabunków więc mieszczanie wrocławscy pod wodzą księcia ząbkowickiego Wilhelma pozbyli się uciążliwego" sąsiada" i zamek przeszedł w ręce książąt ząbkowickich.
   Następni właściciele, rodzina Seidlitzów rozbudowała i umocniła budowlę. Do wieży dostawiono półkoliście budynki mieszkalne, usypano wał ziemny i dodatkowo wzmocniono go bastejami oraz fosą. Był to rok 1540 a projektantem był Giovanni Bernardo z Verony.
    Potem kolejni właściciele i kolejne przebudowy. W 1841 roku pożar niszczy zamek ale zostaje on odbudowany lecz nie jest już podobny do pierwotnego. Zlikwidowano wtedy niepotrzebny już wał i fosę.
   Obecnie możemy oglądać zrujnowaną czteropiętrową wieżę mieszkalną, przybudówkę, skrzydło zamku, mury obronne, basteje i ślady dawnych fos.