Ciechanowice
amek zbudowany został prawdopodobnie w XV wieku. Była to murowana, rycerska siedziba lecz nie wiadomo przez kogo wybudowana ani, w którym miejscu. Brak jest jakichkolwiek danych dotyczących jego budowy i położenia. Wiadomo natomiast, że w 1451 roku, ówcześni właściciele zamku bracia Hayn i Opitz von Czirnow sprzedali go Hansowi z Mysłowa. I na tej informacji kończy się obecna wiedza o zamku