Chełmsko Śląskie
urowany zamek zbudowano w XIII wieku na miejscu książęcego grodu.
 W XIV wieku był własnością rodzin rycerskich a od 1343 roku jego właścicielami zostaje zakon Cystersów mających swoją siedzibę w Krzeszowie.
  Wiek XIX to ostateczne rozebranie zamku i do dnia dzisiejszego nie zachował się po nim żaden ślad.